İnsan Kaynakları Politikası

Çalışkanlık, ekip ruhu ve kurumsal devamlılık temel değerlerimizdir. Bu değerler kurum kültürümüzün yapıtaşlarını oluşturur ve firmaya hakim olan çalışma iklimini şekillendirir. Aramıza katılan her yeni çalışanın bu kültürü içtenlikle benimsemesini isteriz.

Mevcut tarif ve düzenlemelere uyulmasını bekler, eleştiri ve önerileri;

  • Yapıcı olması,
  • Sistemin temel mimarisine ters düşmemesi,
  • Bilgiyle desteklenmesi ve
  • Doğru kanallardan iletilmesi koşuluyla memnuniyetle karşılarız.

Kesin ve sert yargılardan kaçınırız, hedefe giden çok sayıda yol, konuya bakacağımız çok farklı açılar olduğunu baştan kabul eder, esnek ve açık fikirli davranırız. Yenilikler karşısında aceleci davranmayız. Takip eder, zamanın süzgecinden geçirir, kalıcıysa ve mevcut yapıyla uyum sağlayabilecekse bünyemize alırız. Gerçekleştiremeyeceğimiz vaatlerde bulunmaktan özenle kaçınırız. Susmayı, ayaküstü beyan ve taahhütlere tercih ederiz. Yönetim sorumluluğunu paylaşanların, büyük resmi görebilmek için sürekli temas halinde olmaları gerektiğine inanırız. Yatay hiyerarşi ve ekip çalışmasını özendirir, kararlarımızı birlikte alırız.  Kurumsallaşmaya önem veririz. Tariflerin, yetki, uzmanlık ve sorumluluk alanlarının ihlal edilmesini doğru bulmayız.

Bilginin yaşamsal değerini bilir, gerektiği kadar ve gerektiği noktada paylaşılmasına dikkat ederiz. İsraftan şiddetle kaçınırız, bunu bir yaşam felsefesi olarak tüm çalışanlarımızın benimsemesini arzularız. Sonuçlarla ilgilenir, mazeret değil iş üretilmesini isteriz. Fayda üretme heyecanı taşıyan çalışanları mutlaka ayırt ederiz. Hazır reçetelere, mucize çözümlere ve yıldız oyunculara itibar etmeyiz. Bizi başarıya, ihtiyaçları yaşayarak tespit eden ve birlikte uyum içinde çalışan görev adamlarının taşıyacağına inanırız.