İş Güvenliği Politikası

İMPO'da daha güvenli, sağlıklı ve verimli çalışma ortamı yaratılması için;

  • Yeni teknolojiler ve etkin kaynak kullanımı ile şirketimizdeki iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemek ve en aza indirgemek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızın sürekli iyileştirilmesi ve bağlı bulunduğumuz tüm yasal ve diğer zorunluluklara uygunluğun sağlanması için bir İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi yerleştirmek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini en aza indirecek önlemleri almak, çalışma ortamlarını güvenli hale getirmek ve çalışanlarımızın sağlıklarını korumak, faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirmek,
  • Yeni yatırım ve proseslerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemimizin ve bilincinin tüm çalışanlarımızda ve faaliyet alanlarında yerleşmesini, gelişmesini, sürekliliğini sağlamak amacı ile gerekli eğitim organizasyonlarını yapmak,
  • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, resmi kurumlar ve diğer paydaşlarımız ile işbirliği yaparak İSG performansımızı arttırmak,
  • İş sağlığı güvenliğinden ödün vermeden Çevreye duyarlı bir dünya şirketi olacaktır.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği, İMPO Entegre Yönetim Sistemi'nin üç ana başlığından birisini oluşturmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bünyesinde OHSAS 18001'e temel oluşturacak çalışmalar başlatılmıştır.

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinin fabrika içinde bilinmesi ve benimsenmesi için her yıl çalışanlara ve yeni işe alınanlara periyodik olarak eğitimler verilmektedir.

İç Denetimler

İMPO, oluşturduğu Entegre Yönetim Sistemi’ne uyumu, programlı ve programsız iç denetimlerle kontrol etmektedir.